Disclaimer

Algemeen
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Travel Active is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Travel Active gecreëerde site. Travel Active wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). Travel Active geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Travel Active uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Clickgedrag
Op de website www.winhighschoolcanada.nl en alle daaruit komende subwebsites worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Travel Active haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

Hyperlinks
Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Travel Active zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Travel Active is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Travel Active aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Travel Active is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Verzamelde gegevens
Wanneer u deelneemt aan de Win High School Canada actie, vragen wij uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de prijswinnaars op de hoogte te stellen van de door hun gewonnen prijs en om het aantal reacties op een prijsvraag of actie te meten. Tevens kunt u aangeven of wij uw gegevens mogen gebruiken voor incidentele mailingen of de Travel Active High School nieuwsbrief, om zo onze diensten aan u verder te kunnen verbeteren.
De gegevens die via de website worden verkregen en behouden, worden niet verstrekt aan derden. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de dienstverlening van Travel Active.

Auteursrecht
De klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. Travel Active aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. Travel Active gaat ervan uit dat het auteursrecht ervan berust bij de deelnemer. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Daarnaast dient de opdrachtgever zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land.

Aansprakelijkheid
Voor beschadiging en/of verlies van de bestanden kan Travel Active in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.

Onwettig materiaal
Het is uitdrukkelijk verboden om beeldmaterialen zoals video’s, foto's die strijdig zijn met enige wet of regelgeving, zoals bijvoorbeeld kinderpornografie of materiaal dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht te uploaden en/of te verspreiden op www.winhighschoolcanada.nl. Travel Active behoudt ook het recht om een video met een andere reden te verwijderen. Travel Active, haar toeleveranciers en de uitvoerende hulpkrachten, zijn gerechtigd maar niet verplicht, de inhoud van het ons ter beschikking gestelde beeldmateriaal daarop te controleren en alle passende maatregelen te nemen om dergelijk misbruik aan te geven. Indien wij daar door de politie of andere overheidsinstanties om medewerking worden verzocht of indien wij daartoe zelf aanleiding zien, zullen wij beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk met bijbehorende persoonsgegevens aan de politie of aan andere overheidsinstanties verstrekken.

Promotiemateriaal
Travel Active behoudt het recht om ingezonden video’s op www.winhighschoolcanada.nl te gebruiken voor promotionele doeleinden. Denkend aan de website (www.travelactive.nl of www.travelactive.tv), digitale nieuwsbrieven, emailings, brochures en andere promotionele doeleinden.

Copyright
Alle publicaties van Travel Active zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn in deze voorbehouden. Niets uit schriftelijke of digitale uitgaven mag op enigerlei wijze gebruikt of vermenigvuldigd worden, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel Active.

Privacy verklaring
In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen worden momenteel aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies
Travel Active maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die, of op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen of in de sessie van jouw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Als je wilt weten welke gegevens wij van jou hebben vastgelegd, of als jouw gegevens wilt wijzigen, dan kun je dat schriftelijk kenbaar maken aan Travel Active t.a.v. de afdeling Marketing & Communications, Postbus 107, 5800 AC Venray.

Wijzigingen
Deze disclaimer en privacy verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons disclaimer beleid, dan kun je deze richten aan: Travel Active, t.a.v. Afdeling Marketing & Communications, Postbus 107, 5800 AC Venray of via e-mail: info@travelactive.nl.